Ulice na slovo a, Čakovec

ALEKSANDRA SCHULTEISSA
ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
ANDRIJE MOHOROVIČIĆA
ANTE KOVAČIĆA 
ANTUNA AUGUSTINČIĆA 
ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
ANTUNA MIHANOVIĆA
AUGUSTA CESARCA
AUGUSTA ŠENOE